Press

FMRS 2017 in Stockholm

The following article on the Free Market Road Show 2017 in Stockholm was posted by Svensk Tidskrift:

Frihetlig turné på besök i Stockholm

Den 31 mars stod Svensk Tidskrift tillsammans med Skattebetalarnas Förening värd för världens största libertarianska arrangemangs Sverigebesök när Free Market Road Show kom till Nalen och Stockholm.

Ett sjuttiotal åhörare välkomnades av Österrikes ambassadör i Sverige, Arthur Winkler-Hermaden, som sade sig vara stolt över den Österrikiska ekonomiska skolan som dominerar den libertarianska tankevärlden. Att ett evenemang som Free Market Road Show kan samla så många åhörare runt om i världen – även om ämnena för dagen inte nödvändigtvis var så upplyftande.

Panel ett hade rubriken ”A major economic reconfiguration: The end of the free trade era? Economic consequences of Brexit and Trump’s policies”. Och Brexit diskuterades som tema redan inför förra årets turné, berättade Barbara Kolm, president för Friedrich A. v. Hayek-institutet, men då var många av samarbetsorganisationerna kluvna. Nu finns en vilja att gå vidare, att diskutera framtiden och försöka göra det bästa av situationen.

Europa har alltid varit som framgångsrikast när ekonomiska enheter varit starkare än de politiska, när vi konkurrerat med varandra – och utbytt varor, tjänster och idéer, konstaterade Kolm, men hon sa också att det inte nödvändigtvis är enkla lösningar.

Fria marknader spelade också en signifikant roll när Sverige gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av världens rikaste, menade Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka. Och därför finns konsensus i vart fall bland de etablerade partierna i Sverige om att handel är något bra – även om man sedan kan vara oense om detaljer i handelsavtal. Till och med fackrörelserna har omfamnat frihandeln.

Fri handel är som hälsa, konstaterade Professor Dwight R. Lee från the O’Neil Center for Global Markets and Freedom. Man tar dem för givna så länge man har dem – men när de försvinner börjar man oroa sig, och saknar det man mist. Skillnaden mellan hälsa och marknader är väl i så fall att man aldrig hör någon tala om att god hälsa är överskattat.

Panel två tog sig an att svara på frågan alla ställer sig just nu: ”Troubled times in a divided world – How to close the gap between people and elites?”

Federico N. Fernándes från the Austrian Economics Center menade att i Latinamerika är de experter på populism, och nu hämtar hugade europeiska populister sin inspiration därifrån. Människor som Alexis Tsipras och Pablo Iglesias lever på Argentinas elände. Marine le Pen har kopierat paroller från Peron. Europa måste lära av Argentinas misstag, för att undvika att gå ett liknande öde till mötes.

Populism är inte antidemokratiskt menar Fernándes, utan en maskin för att använda demokrati för att förstöra densamma. Och som i Venezuela blir populism till slut bara en person, alla andra är bakgrund.

Gloria Alvarez berättade att i Latinamerika används Sverige och de nordiska länderna som exempel på att socialism fungerar. Där säger man att Sverige har välfärd på grund av stängda gränser, inte den handel som Maria Rankka nyss berättat om.
Därför är hon glad för att vara i Stockholm, och bad om hjälp att berätta för Latinamerika om vad som egentligen gjort Sverige rikt.

Populism handlar om mentalitet menade hon, tron att individen inte klarar sig själv och att staten är en superhjälte som fixar allt åt oss. Men det blir en ond cirkel. Vi fostras till offer med lågt självförtroende som inte vågar ta risker och satsa, utan i stället ser regeringen som en guldgruva som ska lösa alla våra problem. Det enda som kan bryta cirkeln är utbildning.

John Fund, journalist för national Review och Fox News, trode att nyckeln till att motverka populism är att se balken I det egna ögat. Eliten ser ner på folket, och då kan man inte heller förvänta sig att de ska lyssna. Innan vi försöker rädda världen måste vi förstå vårt eget folk och deras oro och bekymmer, menade han.

Europaparlamentarikern Christofer Fjellner konstaterade att idéer fortfarande gör skillnad och triangulering, som blivit så populär, devalverar politiken. Det kan kännas skönt i början men det blir ett elände efterhand – istället måste vi stå fast vid våra principer även när det blåser.

I den avslutande panelen ”A place for us – where do Sweden stand in tomorrows economy” menar även Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark att politiska ledare ska stå för sina idéer, inte triangulera. Håller politiker med varandra för mycket leder det till populism menar han, eftersom inga tydliga alternativ framträder och makten inte utmanas.

Krister Andersson, ordförande för Business Europes Skatteutskott konstaterar att Sverige inte tjänar på protektionism. Globalt sett är två miljarder fler i arbete, utan att vi förlorat på det. Att så många fler blivit så mycket rikare är någonting vi borde vi prata mer om, varför vi blivit så rika och vilken otrolig framgång det varit.

Henrik Jönsson, serieentreprenören bakom bland annat hungrig.se och Divine Robot, konstaterar att för honom är varenda 1000-lapp viktig och att han därför har svårt att förstå Magdalena Andersson när hon säger att nya skatter och regler inte har så stor betydelse.

I samband med seminariet intervjuade Kalle Bäck Gunnar Hökmark och Dwight R. Lee, de klippen kan du se på vår systersida Röster ur Svensk Tidskrift.

Dessutom direktsände Gloria Alvarez delar på sin Facebooksida, klipp som går att se i efterhand. Här kan du se Barbara Kolm, Maria Rankka och Gloria Alvarez själv – med gästspel av Christofer Fjellner.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift.

2017-04-12T14:48:36+00:00

Leave A Comment